Czwartek

Klub zamknięty
-

Grupa zabawowa dzieci 1-2 lata sala warsztatowa
-

Klub Seniora (z Czerwonaka), zajęcia plastyczne “Pod Jaworem”
-

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje (Klub “Pod Jaworem”)
-

Otwarta pracownia komputerowa
-

Klub Seniora, spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Pracownia plastyczna z elementami animacji poklatkowej dla dzieci
-

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Pracownia plastyczna dla dzieci w wieku 5 do 6 lat
-

Pracownia plastyczna 5-6 lat Pracownia plastyczna 5-6 lat
-

Pracownia teatralna dla dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat
-

Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 5-12 lat, sala warsztatowa
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat, grupa I
-

zajęcia szydełkowe dla dorosłych (mała sala)
-

Joga
-

Tai Chi
-

Zajęcia szachowe- gr. początkująca- sala edukacyjna
-

Pracownia wokalna dla dorosłych
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat, grupa II
-

Pracownia rękodzieła dla młodzieży i dorosłych
-

Tai Chi
-

Zajęcia szachowe- gr. zaawansowana- sala edukacyjna
-

Zajęcia (w ramach działalności Sołectwa Kicin)
-

Pracownia wokalna dla dorosłych
-

Teatr Na Sznurku (warsztaty dla osób z sołectwa)
-

X