Czwartek

Grupa zabawowa dzieci 2 – 4 lat
-

Klub Seniora (z Czerwonaka), zajęcia plastyczne “Pod Jaworem”
-

Klub Seniora (z Czerwonaka), zajęcia plastyczne “Pod Jaworem”
-

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje (Klub “Pod Jaworem”)
-

Pracownia plastyczna dla dzieci w wieku 5 do 6 lat
-

Pracownia plastyczna 12-18 lat Pracownia plastyczna 12-18 lat
-

Klub Seniora, spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Warsztaty teatralne dla młodzieży (12 do 15 lat)
-

warsztaty plastyczne dla dzieci
-

Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 5-7 lat, sala warsztatowa
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat, grupa I
-

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Młodzieżowa pracownia wokalna (14-16 lat)
-

Tai chi (grupa podstawowa)
-

Zajęcia szachowe- sala edukacyjna
-

Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 8-12 lat, sala warsztatowa
-

Joga
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat, grupa II
-

zajęcia szydełkowe w Promnicach “Iskra”
-

Pracownia rękodzieła dla młodzieży i dorosłych
-

zajęcia szydełkowe dla dorosłych (mała sala)
-

zajęcia uzupełniające wiedzę szkolną (od X.2021)
-

Tai Chi
-

Pracownia wokalna dla dorosłych
-

Zajęcia callanetics (w ramach działalności Sołectwa Kicin)
-

Próba zespołu Supermenki
-

X