Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Klub zamknięty
-

Zajęcia śpiewu „Z Nadwarciańskich Łąk”
-

Grupa zabawowa dzieci 2-3 lata
-

Klub Seniora (z Czerwonaka), zajęcia plastyczne „Pod Jaworem”
-

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje (Klub „Pod Jaworem”)
-

Gimnastyka dla dorosłych
-
admin admin

Gimnastyka dla dorosłych
-
admin admin

Otwarta pracownia komputerowa
-

Klub Seniora, spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Pracownia plastyczna dla dzieci w wieku 5 do 6 lat
-

Pracownia plastyczna 5-6 lat Pracownia plastyczna 5-6 lat
-

Pracownia animacji poklatkowej z elementami plastyki – grupa mieszana
-

Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 5-7 lat, sala warsztatowa
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat, grupa I
-

Majsterkowanie – Knock-Knock (duża sala)
-

zajęcia szydełkowe dla dzieci
-
admin admin

zajęcia szydełkowe dla dorosłych (mała sala)
-

Tai Chi
-

Próba zespołu Audiopaka
-

Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 7-12 lat, sala warsztatowa
-

Zajęcia szachowe- gr. początkująca- sala edukacyjna
-

Pracownia teatralna dla dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat, grupa II
-

Tai Chi
-

Zajęcia szachowe- gr. zaawansowana- sala edukacyjna
-

Joga
-

X