Czwartek

Grupa zabawowa dzieci 2 – 4 lat
-

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Zajęcia plastyczne (Klub “Pod Jaworem)
-

Klub Seniora (z Owińsk), joga (duża sala)
-

Joga (GOK Sokół)
-

Klub Seniora (z Czerwonaka), joga (duża sala)
-

Joga (GOK Sokół)
-

Pracownia plastyczna dla dzieci w wieku 5 do 6 lat
-

Warsztaty plastyczno – teatralne, dzieci 9 do 11 lat
-

zajęcia szydełkowe dla dzieci i młodzieży
-

Klub Seniora, joga
-

Joga
-

Pracownia sztuki użytkowej Pracownia sztuki użytkowej
-

Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 5-7 lat, sala warsztatowa
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat, grupa I
-

Warsztaty teatralne dla młodzieży (12 do 15 lat)
-

Młodzieżowa pracownia wokalna (14-16 lat)
-

Klub Seniora, spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Tai chi (grupa podstawowa)
-

zajęcia uzupełniające wiedzę szkolną
-

Laboratorium Młodego Badacza, dzieci 8-12 lat, sala warsztatowa
-

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje
-

Joga
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat, grupa II
-

Teatr Na Sznurku (warsztaty dla osób z sołectwa)
-

Tai Chi
-

Pracownia wokalna dla dorosłych
-

Zajęcia callanetics i zdrowy kręgosłup (w ramach działalności Sołectwa Kicin)
-

Próba zespołu Supermenki
-

X