Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Grupa zabawowa dzieci 1 – 3 lat
-

Zajęcia Nordic Walking
-
admin admin

Spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje (Klub „Pod Jaworem”)
-

Ćwiczenia oddechowe z elementami Tai Chi
-
admin admin

Klub Seniora, Zajęcia taneczne
-

gry planszowe / komputery
-

Zajęcia komputerowe dla dorosłych Zajęcia komputerowe dla dorosłych
-

Pracownia plastyczna dla dzieci (10-12 lat)
-

Otwarta pracownia komputerowa
-

Zespół wokalny – dzieci od 7-11 r.ż.
-

Zajęcia śpiewu – „Kwiat jesieni” (Klub „Pod Jaworem”)
-

Pracownia plastyczna dla dzieci 7 do 10 lat
-

Taniec dla najmłodszych – gr. FAST 3-5 lat (Anna Beker Jazz Dance Studio), sala warsztatowa
-

Pracownia rękodzieła dla młodzieży i dorosłych – w każdą pierwszą środę miesiąca
-

Zespół wokalny – dzieci od 11 do 13 r.ż.
-
admin admin

Zespół wokalny – dzieci od 11 do 13 r.ż.
-
admin admin

Zespół wokalny – dzieci od 11 do 13 r.ż.
-
admin admin

Zespół wokalny – dzieci od 11 do 13 r.ż.
-
admin admin

Zespół wokalny – dzieci od 11 do 13 r.ż.
-
admin admin

Pracownia plastyczna „Rysunek i malarstwo” 13-18 lat
-

Gr.Sceniczna-FRESH – jazz 6-8 lat (Anna Beker Jazz Dance Studio), sala warsztatowa
-

Warsztaty teatralne dla młodzieży 13+
-

Grupa wokalna 14+ oraz dorośli
-
admin admin

Pracownia plastyczna dla dzieci 11 do 15 lat
-

Śmigające Szydełka
-

Gr.Sceniczna- WINGS, 9-12 lat (Anna Beker Jazz Dance Studio), sala warsztatowa
-

Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich Potaszanki (pierwsza i trzecia środa miesiąca)
-

Próba zespołu Supermenki (duża sala)
-

Gr.Sceniczna-FLY – jazz/ taniec współczesny 12-18 lat (Anna Beker Jazz Dance Studio), sala warsztatowa
-

Joga
-

X