Klub Jutrzenka-Kicin

Klub Jutrzenka w Kicinie
ul. Nowe Osiedle 2, 62-004 Kicin
tel. 514-655-339
Klub czynny od 14:00 do 19:00 lub do końca zajęć
Opiekunem Klubu jest Małgorzata Fabian-Stamm

Poniedziałek

Czwartek

  • Klub Seniora, spotkania towarzyskie, informacyjne, prelekcje

    -

  • Zajęcia (w ramach działalności Sołectwa Kicin)

    -

Piątek

Sobota

X