Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Występ Zespołu Staropolanie

Gminny Ośrodek Kultury Sokół zaprasza do Centrum Kultury i Rekreacji na występ zespołu Staropolanie-Wielkopolska. Występ ten odbędzie się w ramach gminnych obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Powstanie Wielkopolskie to jedyne zwycięskie powstanie Polaków, które po 123 latach niewoli przywróciło naszą ojczyznę na mapę Europy jako wolne, suwerenne państwo. Jednak wyboiste były drogi, które doprowadziły nas do tego zwycięskiego zrywu zbrojnego. Wymagało to poświęcenia i nieugiętości wobec zaborców kilku pokoleń naszych rodaków. Dlatego Zespół Tańca Ludowego Staropolanie-Wielkopolska postanowił uczcić tych wszystkich naszych świetnych przodków, których starania wiodły nas ku upragnionej wolności. I tak zrodził się zamysł koncertu, prezentujący najpierw taniec kosynierów nawiązujący swą wymową do czynów bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. Pokazany też obrazek wokalno – taneczny osadzony w tradycji ułańskiej jak i też walc , który całym swoim anturażem nawiązuje do epoki Księstwa Warszawskiego. Ukoronowaniem tego taneczno-wokalnego projektu i pożegnaniem Polski szlacheckiej, która już nigdy później się nie odrodziła, jest polonez szlachecki z szablami. Układy choreograficzne przeplecione zostały pieśniami nawiązującymi do historycznych wydarzeń, które przywróciły nam wolność. Ukłon w stronę Ukochanej Wielkopolski, której tradycja i kultura głęboko osadzone są w polskiej państwowości, przyjął w koncercie wypełnienie tańcami wielkopolskimi. W czasach okrutnej germanizacji, prowadzonej przez zaborcę pruskiego, polska wieś pozostawała zawsze twierdzą polskości. Właśnie w tym okresie jako pielęgnowanie ludowej tradycji, podczas zabaw tanecznych powstawały tańce prezentowane w czasie koncertu. Dawały one bowiem możliwość zrelaksowania się po ciężkim dniu pracy na wsi, a także po szkoleniach i powstańczych ćwiczeniach. Tańce typu: wiwat, przodek, równy, kulawy, lajlender, polka jarocinka czy przyśpiewki typu Świniorz to skarbnica polskości Ziemi Wielkopolskiej, kolebki polskiej narodowości. Stąd dla uczczenia tej wielkiej rocznicy jedynego polskiego zwycięskiego powstania w naszym koncercie nie mogło zabraknąć tanecznego ukłonu w stronę Wielkopolski i Wielkopolan.

Wejściówki w cenie 5,00 zł można odbierać w GOK Sokół oraz w CKiR w Koziegłowach i na Bilety.24.pl

Udostępnij

X