Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Wystawa malarstwa Tadeusza Wieczorka

20 września Gminny Ośrodek Kultury Sokół zaprasza na godzinę 18:00 do Centrum Kultury i Rekreacji na wernisaż wystawy malarstwa Tadeusza Wieczorka.
Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane obrazy z nowego cyklu Homo viator. Ukazują one podróż człowieka, czasami osamotnionego, zagubionego, poszukującego swojego miejsca i kontaktu z drugim człowiekiem. Inspiracją do namalowania tego cyklu stał się topos homo viator. Od kilku lat artysta nosił w sobie potrzebę ukazania własnej wędrówki. Malowanie stwarza możliwość przedstawienia emocjonalnych doświadczeń każdego dnia, a może raczej doświadczeń niektórych dni. „Poprzez malarstwo próbuję zrozumieć skomplikowany świat, nadać mu osobisty ogląd i porządek. W tym celu korzystam z pewnych uproszczeń formy, malarskich śladów, czasami ograniczam kolor, wprowadzam rysunek, żeby nadać obrazom pewną szkicowość, a nawet cechy groteski.” Pisze autor o sobie.
Tadeusz Wieczorek (1956)
Dyplom z zakresu malarstwa sztalugowego, fotografii i litografii otrzymał w 1980 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W latach 1984-2021 pracował jako animator sztuki w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Od 2000 roku prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego MAGAZYN. W latach 2002-2010 przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA).
Uprawia malarstwo oraz fotografię. Swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą od 1985 roku. Prowadzi warsztaty twórcze z dziećmi i dorosłymi.
Wystawę będzie można oglądać do 15 października w godzinach otwarcia CKiR.

Udostępnij

X