Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Wernisaż – wystawa prac Edwarda Gąsiora

We wtorek 17 stycznia GOK Sokół zaprasza do Centrum Kultury i Rekreacji na wernisaż wystawy prac profesora Edwarda Gąsiora. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18:00, a wystawę będzie można oglądać do 14 lutego.
Pomysłodawcą zorganizowania tej wystawy było Stowarzyszenie Len z Kicina, za co serdecznie dziękujemy.
Profesor Edward Gąsior urodził się w gm. Wielopole Skrzyńskie, województwo Podkarpackie. Artysta jest absolwentem (1962), Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim (obecnie Rzeszów). W latach 1962-1968 studiował malarstwo w PWSSP w Poznaniu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Po otrzymaniu dyplomu z wyróżnieniem, pełnił funkcję asystenta w Katedrze Malarstwa do 1974 roku. Następnie pracował w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza: Instytut Nowych Technik Kształcenia oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, do 2013 roku. Profesor UAM na emeryturze tworzy kolejne obrazy w gminie Czerwonak.
Artysta brał udział w licznych wystawach zbiorowych malarstwa w tym m. innymi:
Poznań i Wielkopolska w Malarstwie, BWA (1970), 50-lecie PWSSP, Muzeum Narodowe, Poznań (1970), Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, BWA Łódź (1970, 1972), Ogólnopolska Wystawa – „Portret Człowieka”, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych „Zachęta” Warszawa (1971), Ogólnopolskie Biennale Młodych Twórców, BWA-Ruda Śląska (1971) Wystawa Środowiska Poznańskiego, Brno-Czechosłowacja 1972, Międzynarodowy Plener Malarski, BWA Bydgoszcz (1974), Międzynarodowy Plener Malarski, Płovdiw w Bułgarii(1978), Artyści Poznania, Ośrodek Kultury Polskiej- Berlin 1982, „Współczesne Malarstwo Poznańskie”, Hamburg (1990), „Salon 96” oraz „Salon 99” ZPAP, Centrum Kultury-Zamek, Poznań, Artyści Pedagodzy, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny UAM w Gustav-Lubcke-Museum, Hamm-Niemcy (2005), „Biennale” ZPAP, Poznań (2003, 2005, 2007) Międzynarodowy Plener Malarski, Canakkale (2008).
Wielokrotnie wystawiał swoje obrazy o tematyce ekologicznej w nurcie „Ekoart” na MTP w Poznaniu oraz kompozycje marynistyczne na wystawach Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich.
Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu organizowało artyście liczne wystawy autorskie malarstwa, połączone z prelekcjami na terenie Wielkopolski od 1970 roku(Poznań, Gniezno, Gorzów, Piła, Leszno, Ostrów, Środa, Śrem, Wągrowiec, Września, Nowogard, Stargard…)

Udostępnij

X