Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

teatr tańca Fleks Step

Teatr Tańca Fleks Step istnieje od września 2007 roku. To grupa ludzi zafascynowanych sztuką tańca, przede wszystkim tańcem współczesnym.
Taniec współczesny jest techniką kładącą nacisk przede wszystkim na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc, stara się opowiedzieć odbiorcy pewną historię poprzez ruchy charakterystyczne dla rodzaju tej opowieści.cJest To bardzo luźna forma tańca –  tancerz ma ogromną dowolność w kreowaniu ruchu, poprzez wykorzystanie  ciężaru ciała, grawitacji czy oddechu.

Opiekunem i choreografem grupy jest Ewa Sobiak. Absolwentka poznańskiej Ogółnokształacącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, pedagog i wieloletni tancerz Polskiego Teatru Tańca, Baletu Poznańskiego. Wiele lat kierowała Otwartymi Zajęciami Tańca Współczesnego organizowanymi przez Polski Teatr Tańca. Obecnie zaangażowana w wiele projektów tanecznych organizowanych na terenie całej Polski

Próby odbywają się w każdy wrotek od godziny 19:15 do 22:00.
Do grupy mogą się zapisywać osoby pełnoletnie z doświadczeniem tanecznym.

SPEKTAKLE

„Parish’ Dance Project”, choreografia Ewa Sobiak, premiera 2008

Choreograf skupił tematykę spektaklu na problemach, które nurtują współczesną młodzież, na konsekwencjach, jakie ponosi ona w wyniku uwikłania w konflikty na poziomie zarówno rodzinnym, jak i zewnętrznym. Z jednej strony została pokazana społeczność i problemy „blokowisk”, a w opozycji do nich młodzież, szukająca i kierująca się innymi wartościami. Projekt poparty został wywiadami i badaniami przeprowadzonymi wśród mieszkańców, organów policji, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jego elementem jest także film podający fakty, obrazujący Gminę Czerwonak i problemy jej młodych mieszkańców.
WYSTĄPILI: Justyna Budych, Justyna Duda, Kaja Dzikowska, Katarzyna Fechner, Edyta Jurek, Joanna Neumann, Żamila El Khatib, Rafał Ołowicz, Aleksandra Orlińska, Alicja Ossowska, Johnny Popiel, Ewa Sobiak, Joanna Szalbierz, Filip Szczęsny, Anna Woźniak, Łada Toulik
oraz
Agnieszka Daszkiewicz, Aleksandra Kalicka, Kajetan Kowalski, Joanna Krzyżaniak, Klaudia Loba, Bogusza Markiewicz, Natalia Nowak, Magdalena Nowakowska, Aleksandra Sommerfeld, Malwina Staszak, Aleksandra Śledziejowska, Patrycja Waligórska, Magdalena Woźniak, Sylwia Ziemkowska, Marta Kuśnierczak.

„Transponder” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2009

Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Tworzyć przedmioty piękne, wywoływać piękno wielorakiej materii ludzkiej twórczości: w materii słów i dźwięków, w materii barwi tonów, w materii rzeźbiarskich czy architektonicznych brył, w materii gestów, którymi wyraża się i przemawia to najszczególniejsze tworzywo świata widzialnego, jakim jest ludzkie ciało. [Jan Paweł II]

TRANSPONDER – bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne, które automatycznie odbiera, moduluje, wzmacnia i odpowiada na sygnał przychodzący w czasie rzeczywistym. Transponder jest podstawowym elementem telekomunikacyjnym. Jego zastosowanie opiera się na trzech podstawowych funkcjach: lokalizacji, identyfikacji obiektów oraz transmisji danych. Termin pochodzi od połączenia słów: transmiter, czyli przekaźniki oraz ponder, czyli rozmyślać. [http://pl.wikipedia.org]

TANIEC – zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką (…) poruszanie się w rytm muzyki (…) Od kiedy socjologia podzieliła czynności ludzkie na przyrodzone i kulturalne, taniec zaliczono do czynności kulturalnych. (…) Głównym elementem tańca jest ruch ciała wykonawcy, może on być bardziej lub mniej skoordynowany, szybszy lub wolniejszy, ale zawsze celowy. (…) Taniec można też nazwać formą komunikacji niewerbalnej. [http://pl.wikipedia.org]

RUCH – zmiana położenia punktu materialnego (ciała) w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie; posuwanie się, przesuwanie się w pewnym kierunku. Ruch ciał w przestrzeni. [Słownik Języka Polskiego]

WYSTĄPILI: Bartosz Bandura, Justyna Duda, Kaja Dzikowska, Marcin Kędzierski, Joanna Neumann, Marzena Nowotna, Rafał Orłowicz, Aleksandra Orlińska, Alicja Ossowska, Anna Ratajczyk, Tomasz Rozmianiec, Ewa Sobiak, Joanna Szalbierz, Filip Szczęsny, Agnieszka Wiloch, Anna Woźniak

„EWE-nement” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2010

Tematem przewodnim widowiska są doświadczenia i refleksje tancerki, znajdującej się w takim punkcie swojego życia, który pozwala dokonać podsumowań i zanurzyć się we wspomnieniach. Przyjęcie urodzinowe to miejsce spotkania tych, którzy wpłynęli na zawodową oraz prywatną drogę bohaterki. Tych, którzy zainspirowali, nauczyli, pokazali nowe drogi. Wspomnienia te to z jednej strony nostalgia, a z drugiej radość chwili i wielka taneczna fiesta.

„600-tka” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2011

Tym razem zaprosiliśmy do innej przestrzeni, gdzie odkrywaliśmy różne miejsca i sytuacje związane z Gminą Czerwonak. Dzięki formie taneczno-teatralnej zyskały one nowy wymiar. Widzowie przechodząc przez różne przestrzenie mogli odwiedzić i na nowo odkryć charakterystyczne pod względem historycznym i kulturowym miejsca gminy Czerwonak.
Oczywiście bodźcem do powstania tego spektaklu było 600-lecie Czerwonaka. Grupa starała się w niekonwencjonalny sposób uczcić ten fakt, ale przede wszystkim przypomnieć zapomniane historie gminne, miejsca, w których w tej chwili miesza się historia ze współczesnością.
OBSADA: Justyna Budych, Justyna Duda, Paweł Joniak, Filip Meyer-Lüters, Mateusz Naskręt, Rafał Orłowicz, Łukasz Posłuszny, Anna Rozmianiec, Aleksandra Reszelska, Marika Skrzypczak, Ewa Sobiak, Joanna Sypniewska, Joanna Szalbierz-Kędzierska, Krystyna Tomaszewska, Jakub Wilczyński

„75% Human” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2012

I taką wodą być,
co otuli ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy twym łóżku stać.
I taką wodą być,
a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie.
Wczoraj… wczoraj.
I taką wodą być,
co nawilży twoje wargi,
uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki
.
I czarną kawę zmieni w płyn,
kiedy dni skute lodem.
A kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem.
I taką wodą być,
a nie tą, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem…

[Happy Sad]
OBSADA: Hanna Ankiersztajn, Justyna Duda, Małgorzata Kopeć, Mateusz Naskręt, Rafał Orłowicz, Aleksandra Reszelska, Anna Rozmianiec, Antonina Siekierczak, Ewa Sobiak, Joanna Szalbierz-Kędzierska, Jakub Wilczyński

„Ra (my)” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2013

Każdy z dotychczasowych spektakli Teatru Tańca Fleks Step mówił o człowieku. O różnych sytuacjach i relacjach, w jakie wchodzi. Tym razem zainteresowały twórców związki najprostsze. Te związujące się pomiędzy każdym z  aktorów i każdym z  odbiorców. Tancerze opowiadają o relacjach, o emocjach, o związkach i samotności. I zadają pytanie o to, czy nienormalność zawsze jest nienormalnością, czy po prostu odrębną rzeczywistością danej jednostki. Zadają pytanie o granice narzucania innym swojej optyki patrzenia na świat. A jako tancerze chcą opowiedzieć o swoim emocjach, które poprzez ruch ciała można przekazać.
OBSADA: Justyna Duda, Adrianna Michalska, Rafał Orłowicz, Anna Rozmianiec, Marika Skrzypczak, Tomasz Słomka, Piotr Pasek, Ewa Sobiak, Joanna Szalbierz-Kędzierska

„Do-my” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2014

Spektakl jak zwykle w koncentruje się wokół człowieka i jego społeczno-kulturowych uwikłań. Zadawane są widzowi pytania, stawiane przed oczami codzienne sytuacje. Może ktoś się tu odnajdzie?
Czy mieszkania, w których żyjemy to jedynie pokój, kuchnia, łazienka? Znasz rodzinę Kowalskich? Ktoś dzwoni, to pewnie Zbyszek przyszedł na mecz. Zobacz, współlokatorki wracają do domu z zakupami. Chcesz poznać Ewkę? Pod dwunastym znów była impreza. W tym mieszkaniu chyba nikt nie mieszka, ale w tamtym pali się lampka. Bliźniaczki to fajne dziewczyny.
Domy to my?
Obsada: Agnieszka Brzezińska, Justyna Duda, Dominika Jałoszyńska, Agnieszka Janicka, Patryk Jarczok, Mariusz Lubawy. Piotr Pasek, Tomasz Słomka, Ewa Sobiak, Adrian Sokalski, Joanna Szalbierz-Kędzierska, Zofia Tomczyk, Patrycja Trzynoga, Magdalena Woskowicz, Anna Żabińska

„My” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2015

Spektakl powstał z inspiracji codziennym życiem, które już od ponad 7 lat fascynuje zespół. Grupa w każdym spektaklu stara się pokazać to, co każdy z nas może obserwować na co dzień, stara się inspirować ruchem nie tylko indywidualny dla każdego tancerza pracującego w zespole, ale także tym obecnym w codziennym życiu każdego z nas. Najnowszy spektakl, którego premiera odbyła się w marcu 2015 w ramach Festiwalu Wiosna Teatralna Młodych w CK Zamek w Poznaniu, pokazuje szereg scen obrazujących różne aspekty kontaktów międzyludzkich zatrzymując się and nimi czasem z refleksją, a czasem z przymrużeniem oka.
OBSADA: Justyna Duda, Łukasz Jarzembowski, Agnieszka Janicka, Piotr Pasek, Maria Stefańska, Joanna Szalbierz-Kędzierska, Patrycja Trzynoga, Anna Żabińska

„Karmen” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2016

Znana wszystkim historia Carmen przeniesiona we współczesny świat. Czy opowieść okaże się uniwersalna?
OBSADA: Justyna Duda, Grzegorz Garcorz, Łukasz Jarzembowski, Maria Stefańska, Joanna Szalbierz-Kędzierska, Patrycja Trzynoga, Anna Żabińska

„Tancerz, -owi, -om” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2017

Piękno, lekkość, pragnienie, marzenie, lekkoduch, oderwany od rzeczywistości artysta… tancerz – czy rzeczywiście? Jak jest postrzegany, jak funkcjonuje, jak łączy życie codzienne ze sztuką? Jak odbiera go społeczeństwo, jak publiczność? Jak mocno i czy w ogóle jest ograniczony stereotypami? Jakie bariery spotyka na swojej drodze? Czy widz ma świadomość jak wygląda jego praca i życie codzienne? Kreacja jest bardzo wymagająca fizycznie i emocjonalnie, zawód tancerza bardzo trudny, a czy daje możliwość, żeby zająć się tylko sztuką? Może jest pasją, którą można realizować pozazawodowo? Czym jest dla tancerza kreacja sceniczna, jak wygląda praca, ile w postaci prawdy, a ile sztuczności i elementów narzuconych?
Te pytania to punkt wyjścia do dyskusji o sytuacji tancerza, a w jego kontekście artysty generalnie. Teatr Tańca Fleks Step z Gminnego Ośrodka Kultury Sokół w Czerwonaku jak zwykle stawia generalne pytania o człowieka, a potem filtruje je przez swoje doświadczenia.
Tańczą: Justyna Duda, Grzegorz Garcorz, Łukasz Jarzembowski, Agata Judkowiak, Maria Stefańska, Joanna Szalbierz-Kędzierska, Patrycja Trzynoga, Anna Żabińska.

„Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt…” choreografia Ewa Sobiak, premiera 2018

A jeżeli nic? A jeżeli nie?
Trułem ja się myślą złudną,
Tobą jasną, tobą cudną,
I zatruty śnię:
A jeżeli nie?
No to… trudno.

A jeżeli coś? A jeżeli tak?
Rozgołębią mi się zorze,
Ogniem cały świat zagorze
Jak czerwony mak,
Bo jeżeli tak,
No to… – Boże!!!

[J. Tuwim]

Tańczą: Justyna Duda, Agata Judkowiak, Maria Stefańska, Joanna Szalbierz-Kędzierska, Patrycja Trzynoga.

maj, 2024

pon

wto

śro

czw

pią

sob

nie

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

24maj19:0025(maj 25)01:0024 maja IMPREZOWO. Dni Gminy Czerwonak 2024

Newsletter

X