Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Twórcze zajęcia dla najmłodszych swoją różnorodnością rozbudzają zainteresowania dziecka. Głównym celem jest rozwój dziecięcej ekspresji i wyobraźni, jak różnież dobra kreatywna zabawa. Na zajęciach nauczymy się miedzy innymi jak przygotować warsztat pracy, poznamy materiały plastyczne, techniki malarskie rysunkowe, wyklejanki, wydzieranki, wycinanki. Z pewnością nie zabraknie eksperymentów rysunkowo malarskich będziemy malować nie tylko pędzlem może widelcem? może wałkami? może kartką papieru? . Nauczymy się  wyrażać siebie poprzez swoje prace. Równocześnie będziemy doskonalić sprawność manualną i precyzje.
Udział dziecka w naszych zajęciach uczy czynnego myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości.

Zajęcia prowadzi Małgorzata Fabian – Stamm

Koszty: cennik

Harmonogram 2022/23

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

X