Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Zapraszamy do świata roślin, naukowego i magicznego zarazem. Pierwsze zajęcia to poznanie rodzin botanicznych i ich przedstawicieli. Następnie zgłębimy dane źródłowe na temat roślinności Dziewiczej Góry, której florę i roślinność będziemy poznawać  w terenie od wiosny. Przyjrzymy się procesowi ginięcia roślin oraz temu, jak wpływają na rośliny zmiany klimatyczne. Nie zabraknie także akcentów użytkowych, czyli warsztatów barwienia roślinami, fitoterapeutycznych, czy kosmetycznych. Spora dawka wiedzy botanicznej przed Wami. Warsztaty prowadzą botanicy i ekolodzy roślin.

Zapraszamy młodzież (15+) oraz dorosłych w poniedziałki w godz. 17:30 – 19:00 do CKiR w Koziegłowach

Koszt: 60 zł/pojedyncze zajęcia
Kontakt i zapisy: tel. 721-147-677, mail:
kasztelaniaostrowska@gmail.com
Terminy spotkań:  19.09, 26.09, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 12.12

Prowadzący pracownię:
Natalia Jędrzejczak
– ekolożka roślin i etnobotaniczka, specjalizująca się w dynamice populacji paprotników oraz w badaniu użytkowania dzikich roślin przez mieszkańców Wielkopolski. Szczególnie umiłowała bardzo rzadkich przedstawicieli nasięźrzałowatych – legendarne kwiaty paproci. Łączy specjalistyczną wiedzę botaniczną z wykorzystywaniem dziko spotykanych roślin do tworzenia unikatowych posiłków. Sposób życia naszych przodków traktuje jak inspirację w tworzeniu przepisów na dania współczesne oraz jako punkt odniesienia do ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Maciej Jędrzejczak – absolwent biologii na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, botanik, popularyzator nauki. Finalista konkursu FameLab dla najlepszych popularyzatorów nauki w Polsce. Ekspert przyrodniczy w diagnozie taksonów i siedlisk przyrodniczych, tworzeniu raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i kształtowaniu programów ochrony gatunków, siedlisk i krajobrazu m.in. dla RDOŚ w Bydgoszczy, RDOŚ w Poznaniu, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska, Wielkopolskiego Parku Narodowego.

X