Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Praca szuka człowieka – opiekun Klubów Seniora

Gminny Ośrodek Kultury ”Sokół” w Czerwonaku ogłasza nabór na stanowisko instruktora / opiekuna Klubów Seniora w Czerwonaku, Owińskach i Kicinie. Praca w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • koordynacja planów i działań klubów seniora,
 • organizowanie warsztatów, spotkań i wykładów, spotkań świątecznych, uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych dla członków klubów seniora,
 • merytoryczne opracowywanie oraz organizowanie działań skierowanych do seniorów organizowanych lub współorganizowanych przez GOK Sokół (warsztaty, występy, festiwale), inicjowanie tych projektów, nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami o podobnym charakterze, festiwalami, potencjalnymi partnerami projektów,
 • wyjazdy na konkursy, przeglądy, festiwale, wycieczki w charakterze opiekuna uczestników zajęć.


Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie wyższe (dopuszcza się wykształcenie średnie przy posiadaniu dużego doświadczenia w pracy z seniorami lub pracy z grupą),
 • mile widziane doświadczenie w pracy z grupą,
 • prawo jazdy,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Ponadto oczekujemy:

 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • rzetelności, punktualności, komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • entuzjazmu i zaangażowania

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • propozycję programu działań dla Klubów na jeden sezon,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.
Oferty, które wpłyną do GOK „Sokół” po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
[Dyrektor GOK „Sokół”]

Gminny Ośrodek Kultury ”Sokół” w Czerwonaku ogłasza nabór na stanowisko instruktora / opiekuna Klubów Seniora w Czerwonaku, Owińskach i Kicinie. Praca w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • koordynacja planów i działań klubów seniora,
 • organizowanie warsztatów, spotkań i wykładów, spotkań świątecznych, uroczystości okazjonalnych oraz imprez kulturalnych i turystycznych dla członków klubów seniora,
 • merytoryczne opracowywanie oraz organizowanie działań skierowanych do seniorów organizowanych lub współorganizowanych przez GOK Sokół (warsztaty, występy, festiwale), inicjowanie tych projektów, nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami o podobnym charakterze, festiwalami, potencjalnymi partnerami projektów,
 • wyjazdy na konkursy, przeglądy, festiwale, wycieczki w charakterze opiekuna uczestników zajęć.


Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie wyższe (dopuszcza się wykształcenie średnie przy posiadaniu dużego doświadczenia w pracy z seniorami lub pracy z grupą),
 • mile widziane doświadczenie w pracy z grupą,
 • prawo jazdy,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Ponadto oczekujemy:

 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • rzetelności, punktualności, komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • entuzjazmu i zaangażowania

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • propozycję programu działań dla Klubów na jeden sezon,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie,
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.
Oferty, które wpłyną do GOK „Sokół” po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
[Dyrektor GOK „Sokół”]

Udostępnij

X