Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Poszukiwany pracownik – obsługa sekretariatu

Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku ogłasza nabór na stanowisko obsługa sekretariatu, koordynacja pracy GOK Sokół. Praca w wymiarze pełnego etatu w głównej siedzibie Ośrodka.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • pomoc w organizowaniu bieżącej pracy Ośrodka, prowadzenie sekretariatu, prowadzenie kalendarza dyrektor,
 • informowanie zainteresowanych o bieżącej działalności Ośrodka,
 • prowadzenie sprzedaży biletów, kontrolowanie płatności za zajęcia, raporty sprzedażowe,
 • koordynacja i kontrola kalendarza wynajmów sal i opłat,
 • pomoc w zakupie materiałów potrzebnych do bieżącej pracy Ośrodka oraz prowadzenia zajęć merytorycznych, koordynacja korespondencji oraz przesyłek,
 • rejestrowanie oraz dbałość o prawidłowy obieg dokumentacji,
 • dbałość o przepływ informacji w ramach Ośrodka,
 • pomoc w realizacji bieżących działań Ośrodka,
 • współpraca z innymi instytucjami.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość Canvy w podstawowym zakresie będzie dodatkowym atutem.

Ponadto oczekujemy:

 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • rzetelności, punktualności, komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej i łatwości nawiązywania kontaktów,
 • entuzjazmu i zaangażowania.

Oferujemy:

 • pracę w prężnie działającej instytucji kultury,
 • stabilne warunki zatrudnienia – praca na cały etat,
 • możliwość samorozwoju oraz realizacji własnych projektów,
 • pracę w ambitnym zespole oraz w Ośrodku, który zawsze jest otwarty na nowe wyzwania i pomysły,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Kultury Sokół, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak, można również przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja” oraz poczty mailowej na adres: joanna@gok-sokol.pl , w terminie do dnia 17 listopada 2023 r.

Oferty, które wpłyną do GOK Sokół po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku  w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Udostępnij

X