Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

10 września odbył się wyjątkowy wieczór.
Koncert POROZMAWIAJMY O MUZYCE poprowadzili artyści Anna Piotr Niewiedziałowie.
Na scenie wystąpił również Kwartet Złotnicki w składzie: Dorota Kwiecińska – skrzypce, Jan Bałaban – skrzypce, Lech Bałaban -altówka, Agnieszka Bałaban – wiolonczela.
Pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów Porozmawiajmy o muzyce jest Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „Europejczyk”, a projekt dofinansowany jest przez Powiat Poznański.
X