Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

W 2008 roku po raz pierwszy Jaromir Korta zorganizował Paradę Motocyklową.

X