Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Legendy Puszczy Zielonki

Gminny Ośrodek Kultury Sokół wraz ze Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” chce przybliżyć historie, które związane z miejscami znajdującymi się w otulnie Puszczy Zielonki.
To drugie, po Czerwonackich Legendach, tego typu przedsięwzięcie naszego Ośrodka. Już w maju będziecie mogli posłuchać legend, które zawarte zostały w książce „Legendy Puszczy Zielonki”. Tradycyjnie już usłyszeć będzie można aktorki Skansenu Teatralnego. Reżyserii podjęła się Anna Rozmianiec, a opracowania muzycznego Jakub Woźniak. Każda legenda zilustrowana zostanie zdjęciami wykonanymi przez grupę FotoIskra prowadzoną przez Małgorzatę Kubską. Cały cykl będzie się składał z dziewięciu odcinków z napisami dla osób niesłyszących.

Legenda pt. Karczma „Maruszka” czyta Małgorzata Wasilewska. Opracowanie Hanka Klaszczyńska-Pflanz na podst. źródeł Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej, zdjęcia: Agnieszka Rataj, Ilona Ciok, Joanna Urbaniak, Sławomir Wąchała, Małgorzata Kubska. https://youtu.be/Lb77l6rXo9o

Legenda pt. „Góra Anny” czyta Ewa Jachczyk, autor: Tadeusz Piszczek. Zdjęcia przygotowała pracownia FotoIskra w składzie: Agnieszka Rataj, Ilona Ciok, Joanna Urbaniak, Sławek Wąchała, Piotr Turowicz, Małgorzata Kubska. Specjalnie do tej sesji zdjęciowej Angelika Paruzel przygotowała rzeźbę Dziewiczej Góry. https://youtu.be/Uwp6nPwSVnI

Legenda pt. „Kiszkowski zegarek” czyta Dorota Marciniak. Zdjęcia przygotowane zostały przez grupę FotoIskra w składzie: Agnieszka Rataj, Ilona Ciok, Sławek Wąchała, Michał Kościelak, Małgorzata Kubska, Barbara Maćkowska, Joanna Urbaniak. https://youtu.be/J4TefbkDIN4

Legenda pt. „Strachy w Babicy”  czyta Natalia Gilicka. Autor Włodzimierz Buczyński.
Zdjęcia przygotowała grupa FotoIskra w składzie: Agnieszka Rataj, Ilona Ciok, Sławek Wąchała, Michał Kościelak, Małgorzata Kubska. https://youtu.be/_YdZx1ZujnY

Legenda pt. „Zatopione miasto” czyta Joanna Szalbierz- Kędzierska. Opracowanie na podst. tekstu Bolesława Frankiewicza „Legendy i obrazy z przeszłości Ziemi Pobiedziskiej”. Zdjęcia przygotowane zostały przez grupę FotoIskra w składzie Agnieszka Rataj, Marian Wawrzyszko, Michał Kościelak, Barbara Maćkowska, Małgorzata Kubska, Joanna Urbaniak. https://youtu.be/y6s51jgaOX8

Legenda pt. „Legendy o skockim herbie” czyta Izabella Jarczyk. Oprac. Iwona Migasiewicz. Zdjęcia wykonane przez grupę FotoIskra w składzie: Marian Wawrzyszko, Ilona Ciok, Małgorzata Kubska, Barbara Maćkowska https://youtu.be/tPthON6DpeU

Legenda pt. „Śpiące wojsko” czyta Dorota Garczarek. Legenda opracowana przez Monikę Klaszczyńską-Pflanz na podstawie źródeł Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej. Opracowanie fotograficzne pracownia fotograficzna FotoIskra w Promnicach: Marian Wawrzyszko, Łukasz Makulec, Sławomir Wąchała, Małgorzata Kubska, Barbara Maćkowska, Agnieszka Rataj. https://youtu.be/xgA9QC-78YI

Legenda pt. „Jak władcy poobiadowali”. Czyta Małgorzata Kościelniak. Oprac. na podst. tekstu Stanisława Świrko „Orle Gniazdo”. Zdjęcia wykonane przez grupę FotoIskra w składzie: Agnieszka Wieczorek, Ilona Ciok, Marian Wawrzyszko, Małgorzata Kubska, Piotr Turowicz, Michał Kościelak, Kacper Sikora, Joanna Urbaniak. https://youtu.be/ExGl9LEpyWM

 

Udostępnij

X