Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

Konkurs fotograficzny „Woda, Klimat, Środowisko – myślę, czuję, eko postępuję”

POLECAMY UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

Wójt Gminy Czerwonak zaprasza mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie fotograficznym „Woda, Klimat, Środowisko – myślę, czuję, eko postępuję”.

To konkurs, w którym chcemy poznać odczucia naszych mieszkańców, dotyczące szeroko pojętej ekologii. Chcemy także zachęcić do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie może wziąć udział każda osoba mieszkająca na terenie gminy Czerwonak w wieku od 12 roku życia.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy wykonać maksymalnie 3 zdjęcia, interpretujące hasło: „Woda, Klimat, Środowisko – myślę, czuję, eko postępuję” i dostarczyć je do siedziby Urzędu Gminy w Czerwonaku.

Jaki jest termin dostarczenia zdjęć?

Zdjęcia wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa w poniższym zarządzeniu, należy dostarczyć do 16 maja 2022 r. do godziny 17:00

Co jest nagrodą w konkursie?

Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 złotych. Dodatkowo wybrane prace zaprezentowane zostaną podczas oficjalnego wernisażu, który odbędzie się w Dzień Ochrony Środowiska, 5 czerwca

Szczegóły, regulamin konkursu na stornie Urzędu Gminy: https://czerwonak.pl/pl/mieszkaniec/informacje/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-woda-klimat-srodowisko-mysle-czuje-eko-postepuje/3211?fbclid=IwAR1maGK5upQBxpTkdEmSmoT6n8QooUAZ6PK7Wfp-1csbckodpqTeUMlfxNE

Udostępnij

X