Wybierz kulturę
wybierz GOK SOKÓŁ!

BAJKI POCZYTANKI – SENSOPLASTYKA

– piątki w godz.16:00-17:00

Sensoplastyka to technika poznawania świata poprzez wszystkie zmysły.

Prace tworzone są z różnych materiałów: mącznych, makaronowych, ryżowych.

Na podstawie bajki dzieci odtwarzają wcześniej przeczytaną historię.

Zajęcia te rozwijają kreatywność, wyobraźnię, fantazję i uczą zachowań społecznych.

Zajęcia prowadzi: Dorota Marciniak

Zapisy od 1 września 2022, pod numerem telefonu: 514-655-336
Pierwsze spotkanie odbędzie się 23.09.2022


X