Projekt Plastyczny "Ptaszyska" - Dni Gminy Czerwonak

Jednym z działań w czasie Dni Gminy Czerwonak 2008 był odbywający się w Klubie "Kogucik" w Potaszach projekt plastyczny "Ptaszyska". Młodzi twórcy pod opieją Olgi Krause Matelskiej i Małgorzaty Kubskiej przez 4 dni tworzyli wielkie ptaki z masy papierowej.