Parish Dance Project

20 czerwca o godzinie 21:00 na Skateparku w Koziegłowach odbyła się premiera spektaklu Formacji Fleks Step z GOK "Sokół" „Parish’ Dance Project”. Spektakl przygotowywany zotał pod opieką choreograficzną Ewy Sobiak, a wzięli w nim udział m.in. uczestnicy prowadzonych w GOK „Sokół” przez Żamilę El Khatib warsztatów tańca hip hop.
Choreograf pragnął skupić tematykę spektaklu na problemach, które nurtują współczesną młodzież, na konsekwencjach, jakie ponosi ona w wyniku uwikłań w konflikty na poziomie zarówno rodzinnym, jak i zewnętrznym. Z jednej strony zostanie pokazana społeczność i problemy „blokowisk”, a w opozycji do nich grupy młodzieży, szukające i kierujące się innymi wartościami. Projekt poparty został wywiadem i badaniami przeprowadzonymi wśród mieszkańców, organów policji, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jego elementem był także film podający fakty, obrazujący Gminę Czerwonak i problemy jej młodych mieszkańców.