Andrzej Rybiński i Grzegorz Stasiak - Dni Gminy Czerwonak

Dni Gminy Czerwonak w 2008 roku obfitowały w wiele wydarzeń. Poza projektami tanecznymi, muzycznymi i plastycznymi odbył się w Klubie "Kogucik" w Potaszach koncert Andrzeja Rybińskiego, a w Klubie "Iskra" w Promnicach występ Kabaretu Grzegorza Stasiaka