Plener Warsztatów Terapii Zajęciowej

20 maja odbył się na terenie Stanicy Akwenmarina II Wielkopolski Plener Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Indiańska wiosna".
Organizatorami pleneru byli:
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących oraz Gminny Ośrodek Kultury "Sokół" w Czerwonaku
Plener odbywał się pod patronatem Wójta Gminy Czerwonak i był współfinansowany przez Prezydenta Miasta Poznania