Skansen Teatralny "A co to to to?" reż Tomasz Rozmianiec