Jubileusz 25-lecia GOK "Sokół" i 10-lecia Pracowni Muzycznej