Zajęcia plastyczne w klubie seniora, kwiecień 2015