zajęcia taneczne

„Dziecko śpiewa zanim zacznie mówić, więc muzyka zaczyna wszystko.”
Pamela Brown

Muzyka łagodzi obyczaje, wprowadza harmonię, rytm, dyscyplinuje, poprawia nasze samopoczucie. Taniec to poprawa kondycji uczestników oraz ich sprawności fizycznej. Środek ciężkości jest układany tak, aby odciążyć kręgosłup. Podczas ćwiczeń wyrównujemy oddech, poprawia się krążenie krwi i ciśnienie. Dzięki pracy w grupie wzrasta umiejętność koncentracji, spostrzegania i pamięci. Wzrasta także radość i zadowolenie z siebie. Uczestnicy sami mówią o grupowej mobilizacji do spotkań i tańców, co ułatwia kontakty społeczne. Ćwiczone układy choreograficzne wykorzystują ruchy proste, często zaczerpnięte z codziennego życia, ułożone w ustalonej kolejności z zachowaniem ich powtarzalności, co daje poczucie bezpieczeństwa. Na spotkaniach stosowana jest metoda KLANZY.

Zajęcia taneczne, które są dostępne dla członków Klubów Seniora w gminie Czerwonak mają już swoją ponad 7 letnią historię. Powstanie grup tanecznych w Owińskach, Czerwonaku i Kicinie to inicjatywa seniorów. W zajęciach może uczestniczyć każdy, także osoby z dysfunkcją ruchową.

Na zajęciach potrzebny jest swobodny strój, woda do picia oraz dobry humor i chęci. Nie są potrzebne umiejętności i doświadczenie taneczne.

Zajęcia odbywają się:

  • w poniedziałki od 10:00 do 11:00 w Klubie Seniora w Owińskach (ul. Poprzeczna 12, budynek CRKF AKWEN) – pierwsze zajęcia sezonu 2017 / 2018 odbędą się 18 września,
  • w czwartki od 12:15 do 13:15 w Klubie Seniora w Czerwonaku (ul. Gdyńska 47, budynek GOK „Sokół”) - pierwsze zajęcia sezonu 2017 / 2018 odbędą się 21 września,
  • w czwartki od 17:15 do 18:00 w Klubie Jutrzenka w Kicinie (ul. Nowe Osiedle 2) - pierwsze zajęcia sezonu 2017 / 2018 odbędą się 21 września.

Zajęcia są nieodpłatne, skierowane do członków Klubu Seniora.
Warsztaty prowadzi Krystna Dyba