Pomysłodajnia

„Pomysłodajnia” to miejsce spotkań ludzi kreatywnych i poszukujących nowych umiejętności takich jak: decoupage, filcowanie, malowanie na szkle, tworzenie biżuterii, szydełkowania, robienia na drutach itp. Wiek uczestników nie ma znaczenia.

Każdy z nas posiada jakieś umiejętności i wiedzę w tych dziedzinach, liczymy na podzielenie się nimi. Dzięki funduszom sołectwa Promnice zakupione zostały dwie maszyny do szycia oraz overlock, z których można korzystać w czasie trwania warsztatów.

Spokania odbywają się raz w miesiącu w piątki od godziny 17:30. Ich koszt zależy od proponowanej na danych zajęciach techniki.

Na wszystkie pytania odpowiada pani Małgorzata Kubska, opiekun Pomysłodajni
tel.  61 812 63 41 po godz. 14:00 lub adres e-mail: m.kubska@gok-sokol.pl.

 
W listopadowy wieczór Klub Iskra w Promnicach zaprasza na spotkanie z rattanem. 27 listopada od godz. 17:00 instruktor Krystyna Laskowska-Dzięciołowska pomoże każdemu uczestnikowi wypleść oryginalny organizer z rattanu na drewnianej podstawie.

Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z czym prosimy o zgłoszenie chęci udziału w warsztatach  na adres e-mail sekretariat@gok-sokol.pl

Koszt warsztatów: 90 zł
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z powodu niewystarczającej liczby uczestników. Warsztat jest skierowany do osób dorosłych