zajęcia edukacyjno-podróżnicze

Z Wiatrakiem Przez Świat - Zajęcia Edukacyjno-Podróżnicze

Pracownia Edukacyjna Wiatrak oraz Gminny Ośrodek Kultury "Sokół" serdecznie zapraszają dzieci na Zajęcia Edukacyjno-Podróżnicze.
Z Wiatrakiem przez świat to warsztaty podróżniczo-artystyczne, łączące między innymi elementy: kulturoznawstwa, etnografii, religioznawstwa, geografii, filozofii, sztuki i edukacji globalnej, podczas których nie tylko zarażamy pasją podróżowania i odkrywania różnorodności oraz złożoności świata, ale także łamiemy istniejące stereotypy i wskazujemy na sieci powiązań, łączących ludzi i miejsca w globalnej wiosce.

Podczas zajęć dzieci odkrywają nieznane lądy, oswajają inne kultury, przyglądają się temu, jak żyją ludzie w różnych miejscach globu oraz poznają ich sposoby myślenia, wierzenia i zwyczaje, a także zachwycają się pięknem przyrody i wspaniale się bawią.

Warsztaty podróżnicze wzbogacone są o interaktywny pokaz multimedialny, opowieści, rekwizyty i zabawy z różnych części świata oraz muzykę etniczną. Dzieci wykonują także prace plastyczne inspirowane konkretnymi tematami zajęć.

Warsztaty mają na celu:

  • rozbudzanie ciekawości świata i inspirowanie do poznawania jego różnorodności kulturowej, religijnej, społecznej i przyrodniczej,
  • kształtowanie empatii i otwartej oraz pełnej szacunku postawy wobec innych kultur, religii i sposobów myślenia,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i środowisko naturalne zaszczepienie idei zrównoważonego rozwoju,
  • inspirowanie do krytycznego i kreatywnego myślenia,
  • łączenie wymiaru poznawczego z dobrą zabawą

Warsztaty prowadzone będą  w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 17:30.
Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Koszt:

  • 35,00 zł za pojedyncze zajęcia
  • 140,00 zł za miesiąc

Informacje i zapisy: tel. 796 023 800, kontakt@pracowniawiatrak.pl, www.pracowniawiatrak.pl, https://www.facebook.com/pracowniawiatrak/

Warsztaty prowadzi:
Tomasz Głuszkiewicz - z wykształcenia chemik z uprawnieniami pedagogicznymi, z zamiłowania przyrodnik i akwarysta, z wyboru włóczęga (zwłaszcza rowerowy), z potrzeby utrwalania różnorodności świata i rejestrowania ulotnych chwil fotograf amator.
Planował, że zostanie nauczycielem na wsi pośród bagien Biebrzy, jednak nieoczekiwanie kierunek wiatru zmienił się i w dżungli miasta współtworzy Pracownię Edukacyjną Wiatrak, w której wtajemnicza zaciekawione dzieci w zaczarowane eksperymenty oraz ukazuje im piękno i bogactwo podwodnego świata, a także kształtuje w nich proekologiczne postawy.