Grupy Zabawowe

Zajęcia służą wielowarstwowej integracji zarówno najmłodszych uczestników, jak ich opiekunów. Są miejscem spotkań mieszkańców, na których każdy może się czegoś nauczyć.

Proponowane są zajęcia plastyczno – kreatywne np. zabawy sensoplastyczne. Często wykorzystywane są surowce wtórne: butelki, pojemniki po żywności, papierowe rolki. Dzieci poznają otaczający świat poprzez wykonywanie wspólne z opiekunami codziennych czynności takich jak gotowanie, opieka nad roślinami itp. Ważna jest także nauka piosenek, czytanie, wspólne.

Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników i to oni mają duży wpływ na ich przebieg. Dbamy także o współdziałanie z opiekunem, ale także o integrację zarówno dzieci jak i opiekunów.

Zajęcia odbywają się:

  • grupa młodsza w każdą środę i piątek w godzinach od 9:00 do 11:30
  • grupa starsza w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 11:30

opłata za miesiąc 60,00 zł
opłata za okres od września do końca grudnia 200 zł - płatność do końca września 2017
opłata za okres od stycznia do końca maja 250 zł - płatność do końca stycznia 2018
Honorujemy Czerwonacką Kartę Dużej Rodziny

​Zajęcia prowadzi Weronika Woźniak – Absolwentka AWF Poznań, animatorka czasu wolnego dla najmłodszych. Jako debiutująca mama poznaje świat dziecka. Priorytetem dla niej podczas zajęć Grupy Zabawowej jest poszerzenie funkcji badawczych dzieci, ich wyobraźni, oraz poczucie integracji ze światem, a także wzmocnienie więzi z rodzicem lub opiekunem. Wszystko w oparciu o zabawę, formy twórcze i współpracę. Zajęcia wspierają rozwój nie tylko dzieci, ale przede wszystkim mają dać narzędzia rodzicom do dalszej, samodzielnej pracy w domu.