rytmika dla najmłodszych

Zajęcia rytmiki wprowadzają naszych milusińskich w sferę muzyki, ruchu i wspólnej zabawy. Podczas naszych spotkań dzieci śpiewają, interpretują ruchowo piosenki, poznają różne dźwięki i same je tworzą, grają na instrumentach perkusyjnych, improwizują. Nieświadomie dzieci uczą się rozumienia muzycznych komunikatów, kształtują poczucie rytmu, koordynację, pamięć oraz koncentrację.
Rytmika nie tylko uwrażliwia na muzykę, rozbudza wyobraźnię, ale dostarcza wielu umiejętności wpływających na rozwój dziecka.

Zajęcia będą odbywają się we wtorki (od 24 października) w dwóch grupach wiekowych:

  • od 15:00 do 15:30 grupa 3-4 latków, koszt to 40,00 zł za miesiąc.
  • od 15:40 do 16:25 grupa 5-6 latków, koszt to 50,00 zł za miesiąc.

Warsztaty prowadzi Marta Koska. Magister sztuki w specjalności Rytmika Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz studentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Próbuje łączyć swoje pasje: do muzyki i drugiego człowieka. Jest koordynatorką ds. wydarzeń w projekcie 5 Zmysłów. Imaginarium dedykowanym osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom. Równocześnie pracuje jako akompaniator w szkole baletowej oraz nauczycielka rytmiki w żłobku. Od lat prowadzi warsztaty muzyczno – ruchowe, muzyczno – plastyczne, zajęcia rytmiki w żłobku, przedszkolach, z dziećmi w wieku szkolnym oraz zajęcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zapisy na mail sekretariat@gok-sokol.pl.
Honorujemy Czerwonacką Kartę Dużej Rodziny