pracownia instrumentalna (keyboard)

Zajęcia instrumentalne (nauka gry na keybordzie) odbywają się w grupach maksymalnie pięcioosobowych, ułożonych odpowiednio, co do wieku oraz stopnia zaawansowania w grze na instrumencie. Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczestnika muzyką, nauczenie pracy w grupie oraz gry zespołowej, rozbudzenie zamiłowania do muzyki, nauczenie zasad notacji w stopniu umożliwiającym uczestnikowi samodzielne odczytywanie zapisu nutowego oraz gry ze słuchu. Uczestnicy także zdobywają wiedzę z zakresu podstaw wiedzy o muzyce. Rozwijają umiejętności techniczne i wyobraźnię muzyczną. Uczestnictwo w zajęciach kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna.

Pracujemy w następujących grupach:
GOK „Sokół” w Czerwonaku każda środa

  • godzina 16:00 do 16:45 grupa I
  • godzina 16:45 do 17.30 grupa druga II
  • godzina 17:45 do 19:15 grupa III

Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach każdy piątek

  • godzina 15:50 do 16:50 grupa I
  • godzina 16:50 do 17:50 grupa druga II
  • godzina 17:50 do 19:20 grupa III

Koszt:

  • w cyklu miesięcznym 40,00 zł za miesiąc
  • jednorazowa opłata za okres od września do końca grudnia 125,00 zł - płatność do końca września 2018
  • jednorazowa opłata za okres od stycznia do końca maja 175,00 zł - płatność do końca stycznia 2019

Honorujemy Czerwonacką Kartę Dużej Rodziny.
Zapisy: sekretariat@gok-sokol.pl, od 3 września

Grupy prowadzi Łukasz Mirek. Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na kierunku instrumentalistyka. Wieloletni nauczyciel oraz instruktor gry specjalizujący się w grupach dziecięcych i młodzieżowych. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia zespołów instrumentalnych.