pracownia plastyczna

Podstawowym celem zajęć prowadzonych w naszej pracowni jest zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi technikami plastycznymi oraz pogłębienie wiedzy z zakresu historii sztuki. Podczas zaplanowanych cykli warsztatowych uczestnicy wykonują prace plastyczne nawiązujące do omawianych tematów. Jednym z głównych celów jest uświadomienie młodym twórcom jak wiele inspiracji można czerpać z otaczającego świata, oraz jak wiele plastycznych środków wyrazu można użyć w swoich pracach. Praktyczna „lekcja historii sztuki”, nie znudzi i nie zaboli, a dzięki niej, przy okazji własnej pracy, uczestnicy próbują tworzyć wraz z dawnymi i współczesnymi mistrzami sztuki. Młodzi podopieczni są wspierani w dążeniu do rozwoju swoich zdolności i zainteresowań artystycznych, z jednoczesnym pobudzaniem potrzeby aktywności twórczej i twórczego myślenia. Nie obce nam jest malarstwo plakatowe i akwarelowe, rysunek kredką , pastelą, ołówkiem, a może też miotłą, grzebieniem, patykiem…czy ktoś zgadnie czym jeszcze można tworzyć??? Zaznajamiamy się z linorytem, monotypią czy collagem. Wykonujemy witraże i mozaikę. Modelujemy w glinie, papier-mache i masie solnej oraz poznajemy co to recykling artystyczny. Gimnastykujemy wyobraźnię, studiujemy naturę w plenerze, rzeźbimy monumentalne posągi a także  ćwiczymy kompozycyjne miraże.


Zajęcia prowadzi Joanna Synowiec. Studiowała Pedagogikę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Artystycznego w Colaiste of Stiofan Naofa w Cork, Irlandia, gdzie szkoliła się  w pracowni  Rzemiosła i Ceramiki Artystycznej  pod czujnym okiem  prof. Stefanie Dinkelbach, doskonałego pedagoga i artystki z wieloletnim uznaniem.
Jej prace wystawiane były na międzynarodowych wystawach  w Cork Vision Center oraz Cork County CC. Obecnie studentka Wzornictwa w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Jej wielką pasja jest StreetArt i graficzna forma przestrzenna. Animatorka czasu wolnego,  człowiek który realizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą