Gminny Konkurs Plastyczny

Przedłużamy termin nadsyłania prac do 9 lutego.

W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Czerwonak: dzieci, młodzież i dorośli, a odbędzie się on w dwóch etapach.

I etap
Należy indywidualnie wykonać prace na temat „ Portret niemożliwości” w formacie nie większym niż A3 , techniką dowolną (malarstwo, grafika rysunek, kolaż). Pracę należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia do 31 stycznia na adres Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak z dopiskiem Konkurs Plastyczny.
Zgłoszenia przyjmujemy od uczestników indywidualnych lub delegowanych przez placówki (szkoła, biblioteka, świetlica). Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace. 
Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 16 lutego


II etap
Zostanie do niego zaproszonych dwudziestu laureatów etapu pierwszego. Laureaci staną przy sztalugach i namalują obraz na zadany przez organizatorów temat.
Drugi etap odbędzie się 9 marca 2018 od 10 :00 – 14:00
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.

Karty i regulamin do pobrania na stronie głównej