pracownia plastyczna

W  nadchodzącym sezonie 2018/2019 pracownia w Klubie "Kogucik" w Potaszach proponuje stałe zajęcia plastyczne dla dzieci i osób dorosłych:

  • we wtorki o godz.16:00  do 16:45 warsztaty plastyczno-kreatywne  dla dzieci w wieku 5 do 6 lat,
  • we wtorki o godz. 17:00  do 18:15 zwarsztaty plastyczno-kreatywne  dla dzieci i młodzieży w wieku 7 do 12 lat,
  • w czwartki o godz. 15:45 do 17:00 warsztaty rękodzieła (RMC) dla dzieci i młodzieży 8 do 14 lat,
  • w czwartki o godz. 17:30 do 20:00 warsztaty rękodzieła (RMC) dla młodzieży i dorosłych,
  • w czwartki o godz. 18:00 do 19:30 plastyka dla zaawansowanych (młodzież).

Programy zajęć grup plastycznych różnią się od siebie i dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych uczestników.
Pracownię plastyczną prowadzi Natalia Gilicka