pracownia plastyczna

W  nadchodzącym sezonie 2018/2019 pracownia w Klubie "Kogucik" w Potaszach proponuje stałe zajęcia plastyczne dla dzieci i osób dorosłych:

  • w poniedziałki o godz.16:00  do 16:45 warsztaty plastyczno-kreatywne  dla dzieci w wieku 4 do 5 lat,
  • w poniedziałki o godz. 17:00  do 18:15 zwarsztaty plastyczno-kreatywne  dla dzieci w wieku 6 do 10 lat,
  • w czwartki o godz. 15:45 do 17:00 warsztaty rękodzieła (DIY) dla dzieci 8 do 12 lat,
  • w czwartki o godz. 18:30 do 21:00 warsztaty rękodzieła (DIY) dla młodzieży i dorosłych.

Programy zajęć grup plastycznych różnią się od siebie i dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych uczestników.
Pracownię plastyczną prowadzi Natalia Gilicka