"Diagnozuj, projektuj, współdziałaj" - bezpłatne warsztaty

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” wraz Centrum Praktyk Edukacyjnych, zaprasza na bezpłatne warsztaty "Diagnozuj, projektuj, współdziałaj", które odbędą się 07.03.2017 o godz 10.00 w CKiR Koziegłowy. Na warsztaty zapraszamy wszystkie lokalne placówki, organizacje, stowarzyszenia prowadzące działalność edukacyjną i animacyjno-kulturową, w tym: nauczyciele, kadra pedagogiczna placówek wychowawczych i oświatowych, urzędnicy związani z kulturą i oświatą, pracownicy instytucji kultury, klubów świetlic czy organizacji pozarządowych, instruktorzy i instruktorki artystyczni a także działający aktywnie „wolni strzelcy”.
               Projekt współorganizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach konkursu „Współdziałanie w Kulturze”, w którym można otrzymać dotacje na projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej – minimalna kwota 2 000zł, maksymalna 20 000 zł. "Diagnozuj, projektuj, współdziałaj" to warsztat budowania partnerstwa  między sektorem edukacji i kultury, wymiany doświadczeń, prowadzenia diagnozy lokalnej społeczności, refleksja nad jej potrzebami oraz praca na problemie/zmianie.

Celem warsztatu będzie :
1. dokonanie refleksji i analizy dotyczącej potrzeb lokalnej społeczności (miejsce pracy, zamieszkania),
2. poznanie potencjalnych partnerów do projektu i  budowania sieci współpracy,
3. wymiana doświadczeń w zakresie działań w edukacji kulturowej,
4. dowiedzenie się (lub poszerzenie wiedzy), jak prowadzić diagnozę społeczności lokalnej i jak dotrzeć do potrzeb jej mieszkańców,
5. poznanie założeń i kryteriów konkursu „Współdziałanie w Kulturze”
Czas trwania – 4 godziny.

              Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na warsztat organizowany w CKiR w Koziegłowach obowiązują zapisy – w sekretariacie GOK "Sokół" w godzinach 8.00-16.00 lub mailowo: sekretariat@gok-sokol.pl
              Dodatkowe, szczegółowe informacje pod linkiem: http://cpe.poznan.pl/event/diagnozuj-projektuj-wspoldzialaj/
 Aby dać szansę każdej lokalnej placówce/organizacji, zachęcamy do oddelegowania jednej osoby na warsztat.

Załączniki