Kicin Wart Poznania

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” oraz Gmina Czerwonak zapraszają na ostatnie z cyklu spotkanie z cyklu "Kicin Wart Poznania". Odbędzie się ono 17 listopada o godzinie 18:00 w Klubie „Jutrzenka” w Kicinie.

Wiek XX był w historii Polski i dziejach Kicina okresem pełnym niepokojów, wojen, cierpienia i walki. Nawet w swej “małej ojczyźnie” jej mieszkańcy przeżywali swoje sprawy, na których odcisnęła się wielka historia. Dwie wojny światowe, w których walczyli żołnierze pochodzący z Kicina; okupacja hitlerowska, która pozostawiła w pamięci mieszkańców trwały ślad po umierających tuż obok w obozie żydowskich więźniach; komunizm który próbował przez kilka dziesięcioleci zmienić tradycyjny i katolicki świat mieszkańców wsi. Te ciemne strony najnowszej historii przeplatały się z chwilami wspólnej radości sąsiadów z nowej drogi, szkoły czy pierwszych święceń księży pochodzących z ich parafii. Obok tych trosk i radości mieszkańcy potrafili sami zająć się tymi sprawami, które miały ułatwić im codzienne życie, a sąsiedzka pomoc i wspólne działania owocowały zarówno w okresie PRL – min. najlepszym kółkiem rolniczym w województwie, jak i w okresie nam bliższym – po 1990 r., kiedy razem stworzyli chór "Ave" czy stowarzyszenie "Len". Okres po odzyskaniu niepodległości i początek XXI wieku stał się dla tej lokalnej społeczności czasem, w którym mogła własne sprawy załatwiać zgodnie z własnymi potrzebami, a wspólne działanie przerodziło się w coraz bardziej przyjazny dla członków tej społeczności ich własny świat.

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego wykładu o tej historii, zapisanej również na kartach wydanej właśnie monografii wsi Kicin – "Kicin przez wieki". Wykład na ten temat poprowadzi pan Jan Miłosz.

Częścią spotkania będzie również otwarcie w wystawy dotyczącej książki “Kicin przez wieki”. Dołączymy do niej wystawę zdjęć mieszkańców Kicina, która była wykonana na Dni Gminy Czerwonak.