Leśne Zoo - konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Skansen Teatralny, Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku wraz z Firmą Aquanet – Sponsorem głównym projektu zaprasza serdecznie dzieci w wieku od 3 do 5 lat do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Leśne Zoo – śladami ekologii. Nauki Bobra Pluska”. (Konkurs jest częścią projektu „Leśne Zoo” - płyta z bajkami i piosenkami dla przedszkolaków.

Jest to kontynuacja projektu „Podwórkowe Zoo” zrealizowanego w roku ubiegłym, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.)

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 30 stycznia pracy plastycznej, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wraz z dołączoną kartą zgłoszeń.
Praca powinna być ilustracją związaną z tematem Konkursu, pokazującą w ciekawy sposób dziecięcego rozumienia i postrzegania świata.
Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, umieszczoną w formie kwadratu o wymiarach 15x15 cm do 40x40 cm.

Wyboru prac dokonają jurorzy – instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury Sokół. Nagrodzone dzieci otrzymają nagrody rzeczowe, ale także i przede wszystkim prace dzieci znajdą się na wydanych płytach z bajkami, będąc równocześnie pamiątką na wiele lat.

Serdecznie zapraszamy.