Zajęcia dla najmłodszych podczas ferii

Spotkania Zajęć Świetlicowych dla Najmłodszych

W pierwszym tygodniu ferii od 3 do 7 lutego Zajęcia Świetlicowe dla Najmłodszych w dotychczasowych godzinach od 10:00-12:30 odbywać się będą w Klubie Kogucik w Potaszach, natomiast w drugim tygodniu ferii od 10 do 14 lutego w godzinach od 10:00-12:00 w Klubie Iskra w Promnicach. Zajęcia w Klubie Słoneczko pozostają bez zmian.

Zapraszamy na Zajęcia Świetlicowe dla Najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów.