Wiosenne Przebudzenie

Powiatowy Konkurs Recytatorski Wiosenne Przebudzenie

25 marca o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sokół rozpoczną się eliminacje gminne do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”. Finał Konkursu odbędzie się w Murowanej Goślinie, w siedzibie organizatora Konkursu
12 kwietnia.


Konkurs Recytatorski „Wiosenne Przebudzenie” ma już za sobą XIII edycji, w trakcie których wyłonionych zostało wielu adeptów sztuki recytatorskiej. Celem imprezy jest prezentacja, doskonalenie oraz konfrontacja umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs przebiega w trzech etapach: eliminacje szkolne, eliminacje gminne i finał powiatowy. Tradycją Konkursu stała się Gala Finałowa, podczas której wyłonieni finaliści prezentują szerszej publiczności nagrodzone utwory.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: klasy I – III, klasy IV – VI oraz gimnazjum.