Zajęcia dla najmłodszych w Klubie Słoneczko

Zgodnie z życzeniem mieszkańców naszej gminy Klub Słoneczko w Czerwonaku (ul. Słoneczna 3) wznawia stałe integracyjne zajęcia świetlicowe „na wesoło” dla dzieci najmłodszych.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu pod kierunkiem instruktora GOK Sokół w Czerwonaku Marii Rębały.
Zapraszamy w piątki w godzinach od 14:00 do16:30.

Największą zaletą prowadzonych zajęć jest możliwość bezstresowego wprowadzania dzieci w szersze kręgi rówieśnicze pod okiem najbliższych. Opiekunowie towarzyszący dzieciom mogą czynnie uczestniczyć w zajęciach oraz obserwować swoje maluszki, śledzić ich rozwój oraz nabywane przez nie umiejętności: słuchania, rysowania, tańca, śpiewu, układania różnych konstrukcji itp. Cechą szczególną zajęć jest miła atmosfera pełna ciepła i życzliwości integrująca dzieci i dorosłych.

Pragniemy przypomnieć, że zajęcia tego typu dla dzieci najmłodszych odbywają się również w Klubie Kogucik w Potaszach: we wtorki i czwartki w godzinach: 10:00–12:30 oraz w Klubie Iskra w Promnicach: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 10:00–12:30.

Serdecznie zapraszamy.