"Szlakiem Cysterskim"

 „Szlakiem Cysterskim – cykl warsztatów i spektakli przeznaczonych dla mieszkańców po 40 roku życia” to projekt realizowany i finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dzięki projektowi chcemy odtworzyć i przybliżyć historię i tradycję naszego regionu, zwłaszcza przybliżyć historię zespołu poklasztornego, który znajduję się w Owińskach. Projekt zakłada cykl kilku tematycznych spotkań, które zakończą się wystawieniem spektaklu przygotowanego przez Skansen Teatralny, działający na stałe przy Gminnym Ośrodku Kultury Sokół w Czerwonaku. Spektakl poświęcony będzie właśnie życiu klasztornemu dawnych Cysterek.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się 13 i 14 października w GOK Sokół w godzinach od 11 do 17:00. Spotkanie w formie wykładu poprowadzi Barbara Wilińska, która wprowadzi nas w magiczny świat śpiewu archaicznego. Zaprezentuje m.in. tradycyjne  pieśni polskie i słowiańskie z akompaniamentem dawnych instrumentów oraz a cappella, usłyszymy także muzykę europejskiego średniowiecza i tradycyjną muzykę taneczną. W trakcie spotkania zostaną poruszone również zagadnienia związane z emisją głosu naturalnego i prawidłowym oddychaniem. Ilość osób uczestniczących w spotkaniu jest ograniczona. Prosimy o zapisy pod numerem telefonu 509 160 457.