Zajęcia świetlicowe dla najmłodszych

Najmłodsze dzieci  zapraszamy do zabawy i nauki w Klubach Świetlicowych dla Najmłodszych. Zapisy odbędą się 11 września w Klubie Kogucik w Potaszach o godzinie 10:00 oraz 12 września w nowopowstałym Klubie Świetlicowym w Klubie Iskra w Promnicach.

W Klubie Iskra spotkania odbywać się będą 3 razy w tygodniu, tj. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00–12:30, natomiast w Klubie Kogucik dzieci będą się bawić we wtorki i czwartki od godz. 10:00 do 12:30.

Charakter zajęć łączy wesołą, edukacyjną zabawę dla dzieci, w której mogą uczestniczyć osoby najbliższe z integracją dorosłych biorących udział w zajęciach. Ważnym elementem spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i opiekunami dzieci, wzajemna pomoc, czynny udział w zabawach. Wpływa to na pozytywny rozwój osobowości maluszków oraz nabywanie przez nie kompetencji społecznych, niezbędnych na dalszych szczeblach edukacji.