Konkurs Plastyczny

Skansen Teatralny oraz Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku w ramach projektu „Podwórkowe Zoo”, finansowanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenie Światowid w Łubowie zaprasza serdecznie dzieci w wieku od 3 do 5 lat do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Podwórkowe Zoo, czyli ptasie trele morele”.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 30 czerwca pracy plastycznej, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wraz z dołączoną kartą zgłoszeń.
Praca powinna być ilustracją związaną z tematem Konkursu, pokazującą w ciekawy sposób dziecięcego rozumienia i postrzegania świata. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, umieszczoną w formie kwadratu o wymiarach 15x15 cm do 40x40 cm.
Wyboru prac dokonają jurorzy – instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury Sokół. Nagrodzone dzieci otrzymają nagrody rzeczowe , ale także i przede wszystkim prace dzieci znajdą się na wydanych płytach z bajkami, będąc równocześnie pamiątką na wiele lat.


Serdecznie zapraszamy.