Otwarte świetlice w godzinach przedpołudniowych

GOK Sokół w ramach wsparcia dla rodziców nie mogących zapewnić opieki dzieciom w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) zaprasza do swoich siedzib w dniach od poniedziałku 15 kwietnia do środy 17 kwietnia. Dzieci pozostaną pod opieką wykwalifikowanego instruktora, a w każdej grupie może się znaleźć do 15 osób.
Stałe zajęcia popołudniowe odbędą się zgodnie z harmonogramem.

 

  • Do GOK Sokół w Czerwonaku zapraszamy w godzinach od 9:00 do 15:00. Odbywać się tu będą zabawy plastyczne, animacyjne, gry ruchowe, wspólne czytanie, zabawa chustą i inne atrakcje.
  • Klub Słoneczko w Czerwonaku będzie otwarty od 9:00 do 15:00 i proponuje zabawy plastyczne, wykonywanie ozdób świątecznych, wspólne ogniska, sprzątanie świata, gry planszowe i ich kreatywne, samodzielne wykonywanie
  • Do Klubu Kogucik w Potaszach zapraszamy w godzinach od 10:00 do 15:00. Proponujemy między innymi szycie małe maskotek, zabawy ruchowe, gimnastykę, lepienie z masy solnej, spacer po okolicy i wykonanie prac z zebranych materiałów i inne aktywności plastyczne.
  • Klub Jutrzenka w Kicinie zaprasza w godzinach od 9:00 do 14:00 (we wtorek do 13:30) na zabawy animacyjne, gry planszowe, wspólne czytanie i wykonywanie prac plastycznych.
  • CKiR w Koziegłowach zaprasza od 9:00 do 15:00. Tu proponujemy wspólne czytanie, zajęcia plastyczne w oparciu o proste materiały i recycling, zabawy podwórkowe, wspólne czytanie.
  • Do Klubu Iskra w Promnicach zapraszamy od 9:00 do 14:00. Tam również odbywać się będą zabawy plastyczne, animacyjne, gry ruchowe, wspólne czytanie, zabawa chustą i inne atrakcje.

Uczestnikom zapewniamy opiekę i dobrą zabawę, ale nie organizujemy napojów ani posiłków.