II Gala Taneczna - zapisy

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w  II Gali Tanecznej.

Cele ogólne:

  • · rozwój sprawności ruchowej,
  • · kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk,
  • · rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,
  • · budowanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie,
  • · wdrażanie do prezentowania własnych umiejętności.

II Gala Taneczna ma formę przeglądu. Organizatorzy nie powołują jury i nie dokonują oceny końcowej.

W Gali będą mogły wziąć udział grupy oraz soliści ze szkół i przedszkoli oraz indywidualnie zgłoszeni mieszkańcy gminy Czerwonak. Udział w Gali nie wiąże się z żadnymi opłatami pobieranymi od uczestników. Warunkiem udziału jest zgłoszenie na podstawie poprawnie wypełnionej Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej lub przesłanie na adres podany w Regulaminie do dnia 30 kwietnia.

Kartę zgłoszenia i regulamin można pobrać poniżej

Organizatorzy : Agnieszka Fulczyk, Marta Kapuścińska, Anna Konieczna oraz Gminny Ośrodek Kultury Sokół. Mecenat: Gmina Czerwonak. Patronat medialny: I Wiesz Więcej.

Termin: 17 maja 2019 r.,  godz. 18.00.
Miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorki:

  • Agnieszka Fulczyk : 513 079 039
  • Marta Kapuścińska 694 322 358.

Tanecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, Agnieszka, Marta i Ania

Załączniki