Czerwonackie Papierowe Lato

Niestety zakończył się już projekt, który realizowany był od maja. Projekt pod nazwa Czerwonackie Papierowe Lato dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna.

Koncepcja Czerwonackiego Papierowego Lata nawiązuje do sięgających połowy XVI wieku tradycji papierniczych Czerwonaka, które GOK Sokół stara się kultywować od wielu lat organizując między innymi cykliczne warsztaty czerpania papieru. Na projekt składa się cykl warsztatów i wydarzeń artystycznych mających na celu integrację różnych grup mieszkańców. Adresatami projektu są zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe, niepełnosprawne oraz seniorzy. Tematem i motywem przewodnim warsztatów i wszystkich wydarzeń uczyniliśmy papier, tworzywo dostępne i wszystkim znajome, z pozoru banalne i oczywiste, mające jednak swoje tajemnice, niezwykłe zastosowania i ciekawą historię

Projekt byłrealizowany w partnerstwie z Fundacją Nasze Podwórko, Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Owińskach, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Owińskach oraz Fabryką Papieru w Czerwonaku.

 

Projekt rozpoczęliśmy podczas tegorocznych Dni Gminy kilkugodzinnymi, plenerowymi warsztatami czerpania papieru oraz wykonaniem makiety Gminy Czerwonak z masy papierowej. W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób i były to zarówno dzieci, jak i ich rodzice, którzy na mapie wspólnie mogli stworzyć charakterystyczne dla Gminy budynki, ale także swoje domy czy place zabaw, na których spędzają wolny czas.

Podczas warsztatu czerpania papieru metodą tradycyjną uczestnik przechodził cały proces technologiczny wytwarzania kartki papieru, począwszy od zaczerpnięcia specjalnym sitem pulpy makulaturowej, przełożenia jej na specjalną przekładkę, udekorowania, odsączenia wody w prasie introligatorskiej oraz gładzenia w maglownicy. Każdy uczestnik odchodził z gotową kartką wyczerpanego przez siebie papieru dodatkowo ozdobioną kwiatami. Chętni mogli także wykonać teczkę ozdobioną wykaligrafowanym przez siebie inicjałem.

W lipcu przeprowadziliśmy Artystyczne Akcje Letnie, które odbywały w siedzibie głównej Ośrodka oraz filiach. Akcje letnie 3 godziny 5-ciodniowe zajęcia. W każdym Klubie zaproponowaliśmy inny program, który był dostosowany do specyfiki miejsca jednak zawsze pojawił się warsztat czerpania papieru mający charakter integracyjny. Adresowaliśmy go do wszystkich grup wiekowych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się skąd pochodzi papier, jaka jest jego historia, do czego jest używany oraz jaką rolę odgrywa w życiu każdego człowieka. Ponadto uczestnicy pod opieką instruktora wykonali swój własny papier, który zostła wykorzystany w późniejszych zajęciach.
Poniżej opis zajęć w poszczególnych Klubach.

  • Klub Jutrzenka w Kicinie (2 – 6 lipca w godzinach od 10.00-13.30). Warsztaty były skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 13 roku życia. Uczestnicy zajęć wraz z instruktorką Małgorzatą Fabian stworzyli książkę artystyczną. Poznajli technikę malowania papierem, wycinankę, kolaż i origami. Zapoznając się z podstawami introligatorstwa stworzyli miękką oprawę książki – szkicownika łączonego przy zastosowaniu szycia uniwersalnego. Poznali rodzaje, właściwości i cechy papieru oraz zasady pracy z tym materiałem.
  • Podobne zajęcia jak te w Klubie Jutrzenka odbyły się w GOK Sokół w Czerwonaku (9 do 13 lipca w godzinach od 10.00-13.30). Warsztat prowadzony był prze Joannę.
  • Klub Kogucik w Potaszach (od 16 do 20 lipca w godzinach od 10.00-13.30). Warsztat skierowany był do dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz dorosłych. Natalia Gilicka wraz z uczestniczącymi w zajęciach dziećmi i ich opiekunami podjęła temat teatru kamishibai czyli teatru obrazkowego, którego głównym tworzywem jest karton. Dzieci namalowały karty ze stworzoną przez siebie opowieścią. Wykreowały również postacie, które stały się bohaterami przedstawienia i wykonały je z masy papierowej i różnych rodzajów papieru. Tworzyły także maski z masy papierowej i stroje z bibuły i papieru.
  • Klub Iskra w Promnicach (od 23 do 27 lipca w godzinach od 10.00-13.00). W tym miejscu odbyły się zajęcia wielopokoleniowe, adresowane do dzieci i ich opiekunów, do osób dorosłych i seniorów. Uczestnicy zajęć podczas warsztatów papierniczych wyczerpali (podobnie jak w innych miejscach) własne kartki, które wykorzystali do przygotowania książki lub listy artystycznego. Kartki powstały z różnych rodzajów mas papierniczych, które przygotowane zostały dodając mielone rośliny, np. miętę, barwiąc je i dekorując. Zadbano także o zróżnicowanie faktury papieru i różne efekty specjalne, takie jak dwu kolorowość czy zatapianie różnych kształtów w masie papierowej. Ponadto w programie znalazły się formy przestrzenne z papieru: ogrody z papieru wykorzystujące origami i wiklinę papierową, collage, quilling. W zajęciach uczestniczyło dużo małych dzieci dlatego instruktor zapoznał je także z różnymi rodzajami papieru i ich przeznaczeniem. Zajęcia prowadziła Joanna Synowiec.

Udział w warsztatach był bezpłatny.

W środę 18 lipca odbył się na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach piknik integracyjny dla podopiecznych i ich rodzin oraz dla dużych i małych sąsiadów Ośrodka. Pogoda nie dopisała dlatego część zajęć trzeba było przenieść do budynku, ale nie zepsuło to wspaniałej atmosfery imprezy. Wspólnie bawiono się czerpiąc z wody papierowe kartki, barwiąc je i zdobiąc naturalnymi barwnikami. Podjęto także próby kaligrafii.

 

W okresie od lipca do końca września prowadzone były w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Owińskach integracyjne warsztaty teatralne dla pensjonariuszy Ośrodka oraz zainteresowanych teatrem mieszkańców naszej okolicy. Prowadziła je Maria Lademann, która adresowała zajęcia do osób dorosłych, młodzieży i dzieci (pod opieką rodziców). Warsztaty zakończył niezwykły spektakl, który został wystawiony 29 września podczas uroczystego zakończenia projektu w CKiR w Koziegłowach. Powstała interpretacja tekstu „Nosorożec” Eugena Ionesco, która okazała się niezwykle sugestywna w wykonaniu wielopokoleniowej grupy zrzeszającej tak odmienne od siebie osoby. Tu oczywiście również pojawił się papier jako element scenografii oraz rekwizytów.

 

11 września Czerwonacka Fabryka Papieru zaprosiła do siebie na dzień otwarty, podczas którego można było zwiedzić Fabrykę i zapoznać się z technologią produkcji papieru. Chętnych było dużo, dlatego podzieleni zostali na dwie grupy. Część z nich uczestniczyła w projekcie i mogła porównać wiedzę nabytą podczas warsztatów ręcznego czerpania papieru z współczesnym procesem produkcyjnym.

W sobotę 29. września w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach zakończyliśmy projekt organizując szereg wydarzeń.

Rozpoczęliśmy o godzinie 12:00 zapraszając najmłodszych widzów na spektakl Teatru Atofri „Pan Satie”. W papierowej scenografii powstały obrazy inspirowane utworami Erika Satie. Zabawy z dziecięcej wyobraźni łączyły się z brzmieniem preparowanego pianina, ponieważ Pan Satie jest Dźwiękiem, Rytmem. Pan Satie jest Muzyką. Spektakl był przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Czas trwania: 30 minut + 15 minut zabawa.

O godzinie 15:00 nastąpiło otwarcie wystawy prac plastycznych z papieru oraz fotografii powstałych podczas trwania projektu. Powstawały one w trakcie warsztatów w czasie Dni Gminy, podczas Akcji Letnich przeprowadzanych w GOK Sokół i filiach, podczas działań prowadzonych u partnerów projektu czyli Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach. Zaprezentowaliśmy także dokumentację fotograficzną całego projektu.

Od 15:30 rozpoczęły się warsztaty nawiązujące do sięgających XVI wieku tradycji papierniczych Czerwonaka. Zarówno starsi i jak i młodsi uczestnicy mogli zapoznać się z tradycyjną techniką druku na zrekonstruowanej przez Tadeusza Grajpla z Pracowni Badań i Edukacji Historycznej prasie drukarskiej Gutenberga. Można było obejrzeć imponującą kolekcję kilkuset klocków drzeworytniczych odtwarzających ilustracje ze średniowiecznych i renesansowych ksiąg, wysłuchać ciekawej opowieści, wziąć udział w warsztatach druku na papierze czerpanym. Można było także własnoręcznie zrobić i udekorować kartkę papieru metodą tradycyjnego czerpania podczas warsztatu prowadzonego przez Fundację Nasze Podwórko.

O godzinie 17:00 zamknęliśmy projekt spektaklem „Nosorożec”