CZERWONACKIE PAPIEROWE LATO

W maju Gminny Ośrodek Kultury Sokół rozpoczął działania mające na celu realizację projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna. Jest to projekt pod nazwą Czerwonackie Papierowe Lato.

 

Obecnie zbieramy zapisy na warsztaty, które odbędą się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Owińskach. Będą to integracyjne warsztaty teatralne dla pensjonariuszy Ośrodka oraz zainteresowanych teatrem mieszkańców naszej okolicy. Poprowadzi je Maria Lademann, która adresuje je do osób dorosłych, młodzieży i dzieci (pod opieką rodziców). Warsztaty zakończy spektakl, który zostanie wystawiony 29,września podczas uroczystego zakończenia projektu w CKiR w Koziegłowach.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21. lipca o godz,10.00-12.00, kolejne próby w soboty 28.lipca, 11 i 18.sierpnia oraz , 8, 15, 22 i 29 września.

Zapisy w GOK Sokół pod nr tel. 61 652 60 30, liczba miejsc jest ograniczona, udział bezpłatny.

 

Koncepcja Czerwonackiego Papierowego Lata nawiązuje do sięgających połowy XVI wieku tradycji papierniczych Czerwonaka, które GOK Sokół stara się kultywować od wielu lat organizując między innymi cykliczne warsztaty czerpania papieru. Na projekt składa się cykl warsztatów i wydarzeń artystycznych mających na celu integrację różnych grup mieszkańców. Adresatami projektu są zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe, niepełnosprawne oraz seniorzy. Tematem i motywem przewodnim warsztatów i wszystkich wydarzeń uczyniliśmy papier, tworzywo dostępne i wszystkim znajome, z pozoru banalne i oczywiste, mające jednak swoje tajemnice, niezwykłe zastosowania i ciekawą historię

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Nasze Podwórko, Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Owińskach, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Owińskach oraz Fabryką Papieru w Czerwonaku.

 

Projekt rozpoczęliśmy podczas tegorocznych Dni Gminy kilkugodzinnymi, plenerowymi warsztatami czerpania papieru oraz wykonaniem makiety Gminy Czerwonak z masy papierowej. W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób i były to zarówno dzieci, jak i ich rodzice, którzy na mapie wspólnie mogli stworzyć charakterystyczne dla Gminy budynki, ale także swoje domy czy place zabaw, na których spędzają wolny czas.

Podczas warsztatu czerpania papieru metodą tradycyjną uczestnik przechodził cały proces technologiczny wytwarzania kartki papieru, począwszy od zaczerpnięcia specjalnym sitem pulpy makulaturowej, przełożenia jej na specjalną przekładkę, udekorowania, odsączenia wody w prasie introligatorskiej oraz gładzenia w maglownicy. Każdy uczestnik odchodził z gotową kartką wyczerpanego przez siebie papieru dodatkowo ozdobioną kwiatami. Chętni mogli także wykonać teczkę ozdobioną wykaligrafowanym przez siebie inicjałem.

 

Już niedługo rozpoczniemy Artystyczne Akcje Letnie, które będą się odbywać w siedzibie głównej Ośrodka oraz filiach. Akcje letnie 3 godziny 5-ciodniowe zajęcia. W każdym Klubie zaproponujemy inny program, który jest dostosowany do specyfiki miejsca jednak zawsze pojawi się warsztat czerpania papieru mający charakter integracyjny. Adresujemy go do wszystkich grup wiekowych. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się skąd pochodzi papier, jaka jest jego historia, do czego jest używany oraz jaką rolę odgrywa w życiu każdego człowieka. Ponadto uczestnicy pod opieką instruktora wykonają swój własny papier, który zostanie wykorzystany w późniejszych zajęciach.

 

Poniżej opis zajęć w poszczególnych Klubach.

  • Klub Jutrzenka w Kicinie (2 – 6 lipca w godzinach od 10.00-13.30). Warsztaty są skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 13 roku życia. Uczestnicy zajęć wraz z instruktorką Małgorzatą Fabian stworzą książkę artystyczną. Poznają technikę malowania papierem, wycinankę, kolaż i origami. Zapoznając się z podstawami introligatorstwa stworzą miękką oprawę książki – szkicownika łączonego przy zastosowaniu szycia uniwersalnego. Poznają rodzaje, właściwości i cechy papieru oraz zasady pracy z tym materiałem.
  • GOK Sokół w Czerwonaku (9 do 13 lipca w godzinach od 10.00-13.30). Warsztat skierowany do dzieci w wieku od 8 do 11 roku życia. Uczestnicy zajęć wraz z instruktorką Joanną Synowiec stworzą książkę artystyczną. Poznają technikę malowania papierem, wycinankę, kolaż i origami. Zapoznając się z podstawami introligatorstwa stworzą miękką oprawę książki – szkicownika łączonego przy zastosowaniu szycia uniwersalnego. Poznają rodzaje, właściwości i cechy papieru oraz zasady pracy z tym materiałem.
  • Klub Kogucik w Potaszach (od 16 do 20 lipca w godzinach od 10.00-13.30). Warsztat skierowany do dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz dorosłych. Natalia Gilicka wraz z uczestniczącymi w zajęciach dziećmi i ich opiekunami podejmie temat teatru kamishibai czyli teatru obrazkowego, którego głównym tworzywem jest karton. Dzieci namalują karty ze stworzoną przez siebie opowieścią. Wykreują również postacie, które staną się bohaterami przedstawienia i wykonają je z masy papierowej i różnych rodzajów papieru. Bedą tworzyć maski z masy papierowej i stroje z bibuły i papieru.
  • Klub Iskra w Promnicach (od 23 do 27 lipca w godzinach od 10.00-13.00). W tym miejscu odbędą się zajęcia wielopokoleniowe, adresowane do dzieci i ich opiekunów, do osób dorosłych i seniorów. Uczestnicy zajęć podczas warsztatów papierniczych wyczerpią własne kartki, z których w następnych dniach przygotują książkę artystyczną lub list artystyczny. Kartki powstaną z różnych rodzajów mas papierniczych, które przygotujemy dodając mielone rośliny, np. miętę, barwiąc je i dekorując. Zadbamy też o zróżnicowanie faktury papieru i różne efekty specjalne, takie jak dwu kolorowość czy zatapianie różnych kształtów w masie papierowej. Na papierze tym postaramy się także wykonać artystyczne listy. Ponadto w programie formy przestrzenne z papieru: ogrody z papieru wykorzystujące origami i wiklinę papierową, collage, quilling. Zajęcia prowadzi Joanna Synowiec, która będzie otwarta na sugestie uczestników, którzy być może mają własne doświadczenia z artystycznym wykorzystaniem papieru.

Na wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Akcji Letnich obowiązują zapisy, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy zbieramy osobiście (w siedzibie GOK Sokół) lub telefonicznie  pod numerem 61 652 60 30 w godzinach od 9:00 do 15:30. W tej chwili dysponujemy jeszcze miejscami w siedzibie GOK Sokół w Czerwonaku

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

W plenerze, na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach w środę 18 lipca odbędzie się piknik integracyjny dla podopiecznych i ich rodzin oraz dla dużych i małych sąsiadów Ośrodka. Będziemy się wspólnie bawić czerpiąc z wody papierowe kartki, barwiąc je i zdobiąc naturalnymi barwnikami, podczas warsztatów Fundacji Nasze Podwórko. Szczegóły na stronie www. gok-sokol.pl oraz na fb WTZ.

 

We wrześniu Czerwonacka Fabryka Papieru zorganizuje dzień otwarty, podczas którego będzie można zwiedzać Fabrykę i zapoznać się z technologią produkcji papieru. Bedzie można wówczas porównać wiedzę nabytą podczas warsztatów ręcznego czerpania papieru z współczesnym procesem produkcyjnym. Zapisy na wycieczkę ogłosimy w późniejszym terminie

W sobotę 29. września w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach nastąpi finał projektu. Warto już dziś zaznaczyć sobie tą datę w kalendarzu, bo będzie ciekawie. Szczegóły wydarzeń tego dnia już niedługo będą się pojawiać na naszej stronie internetowej.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna.