Grupy Zabawowe - zapisy

Czym jest Grupa Zabawowa?

W formule wypracowanej przez Fundację Rozwoju Dzieci, Grupy Zabawowe to systematyczne zajęcia dla rodziców, prowadzone przez odpowiednio przygotowanych Animatorów. Liczba uczestników Grup Zabawowych nie powinna przekraczać 20 osób (10 dzieci i 10 rodziców). 

Dla kogo?
Dzieci w wieku od 6 miesięcy do trzech lat z dorosłym opiekunem.

Co robimy?
Bawimy się, doświadczamy, eksperymentujemy, uczymy, nawiązujemy przyjaźnie, wzmacniamy więzi. Ze względu na niejednorodność grupy, zajęcia są dopasowywane na bieżąco do potrzeb.

Jak?
Poprzez wspólne przebywanie, poprzez integrację (w tym sensoryczną), wspólnie wykonanymi zabawkami i tymi gotowymi.

Po co to dziecku?

 • żeby przygotować dziecko do życia przedszkolnego,
 • żeby nauczyć je pracy w grupie,
 • żeby wspólnie nauczyć się jak być kreatywnymi,
 • żeby pokazać, że nie wszystko trzeba kupować, że można zrobić samodzielnie,
 • żeby zaszczepiać w dziecku zainteresowania,
 • żeby nie gnuśnieć w domu.

Po co Grupa Zabawowa rodzicowi?

 • żeby dostrzegł wartość bycia rodzicem,
 • żeby odnalazł nowe, interesujące miejsce dla aktywności swojego dziecka,
 • żeby zobaczył dziecko w kontekście społecznym,
 • żeby nauczył się inspirujących zabaw z dzieckiem,
 • żeby stał się aktywnym rodzicem,
 • żeby wymienił informacje dot. wychowania dziecka, itp.
 • żeby otrzymał wsparcie grupy,
 • żeby otrzymał możliwość obserwacji etapów rozwoju dzieci w różnym wieku,
 • żeby zauważył własne potrzeby,
 • żeby odnalazł dziecko w sobie.

Kiedy, gdzie?
Spotykamy się w w godzinach od 9:00 do 11:30  w Klubie Jutrzenka w Kicinie dwóch grupach wiekowych:

 • w środyi i piątki 6 do 24 miesięcy,
 • wtorki i czwartki 2 do 3 lata

Za ile?
opłata za miesiąc 60,00 zł
opłata za okres od września do końca grudnia 200,00 zł
opłata za okres od stycznia do końca maja 250,00 zł
Honorujemy Czerwonacką Kartę  Dużej Rodziny
Zajęcia prowadzi Agata Kasperczak

Zapisy pod adresem sekretariat@gok-sokol.pl.
Więcej informacji wraz z opisem zajęć i informacją o instruktorze na naszej stronie www.gok-sokol.pl w zakładce dotyczącej zajęć.